Argentiinalainen Tango

SYKSY 2017

Uusi sali ja uudet tuulet puhaltavat argentiinalaisen tangon syksyn käyntiin viikolla 36!

Uusina alkeisryhmän ohjaajina aloittavat Tarja Pajari ja Jari Jalonen – uusien oppilaiden lisäksi tunneille ovat tervetulleita myös viimevuoden alkeisryhmäläiset. Pidempään tanssineille on tarjolla uusi 10x kurssi, opettajina Alejandro Jaime (Argentiina, ks. esim. www.facebook.com/alejaimet/) ja Eeva-Mari Salminen. Molepien kurssien tunnit ovat tiistaisin.

Practica jatkaa vanhalla tutulla paikallaan sunnuntaisin, uusina vetäjinä Olli ja Marja Sillanpää. Practica on tarkoitettu kaikille tanssijoille, alkeista edistyneisiin, ja yhdessä harjoittelun lisäksi tavoitteena onkin tulla tutuiksi eri tasoryhmäläisten kesken.

HUOM! Argentiinalaisen tangon tunneille voit ilmoittautua yksin tai parin kanssa. Haluamme kuitenkin mahdollistaa mahdollisimman hyvän paritasapainon, ja siksi kurssipaikat vahvistuvat ilmoittautumisjärjestyksessä sitä mukaa kun pareja löytyy.

 


 

Natasha Lewinger (UY) & Haris Mihail (GR) ensimmäistä kertaa Suomessa, Turussa! First time in Finland, Turku!
17-21.11.2017

Järjestäjä: Flying Steps, Turku
http://www.flyingsteps.fi/argentiinalainen-tango/

Tutustu sympaattiseen ja taitavaan pariin seuraavien videoiden kautta.
Discover the sympathetic and talented couple through the following videos.

Tango: https://youtu.be/J7pGIhcD8rc
Valssi: https://youtu.be/ngoXNEGebos
Milonga: https://youtu.be/tuTU9x6ysUw

(FIN/ENG)
Lauantai 18.11.2017
Workshop -ohjelma, päivä 1:

13:00 – 14:30 Naisten yksilötekniikka / Miesten yksilötekniikka (Huom! eri saleissa) Pureudutaan perusteisiin: Oman kehon hahmottaminen, asento, tasapaino, tanssiote, askeleen eri vaiheet ja niiden ottaminen. (Kaikki tasot paitsi ei vasta-alkajalle)

14:45 – 16:15 Paritekniikka. Kävely eteen/taakse (miten pidän oman tasapainon ja akselin parin kanssa liikkuessa.) Yhteys pariin (kommunikaatio), yhteys lattiaan. Läsnäolo ja hyvä tanssiote parin kanssa.
(Kaikki tasot paitsi ei vasta-alkajalle)

16:45 – 18:15 TangoValssi
Fraasien tunnistaminen valssimusiikissa. Miten tanssia valssimusiikkiin-> liikkeen jatkuvuus/pyörivyys ja pyörivät liikkeet, giros. (Alkeisjatko – edistyneet)

Sunnuntai 19.11.2017
Workshop -ohjelma, päivä 2:

13:00 – 14:30 Cruzadas. Erilaisia variaatioita cruzadasta, liikkeen eri vaiheet ja käyttömahdollisuudet.
(Alkeisjatko – edistyneet)

14:45 – 16:15 Koristelut parin kanssa. Erilaisia koristeluja naisille, miehille sekä molemmille samanaikaisesti, rytmisiä variaatioita perusliikkeisiin.
(Alkeisjatko – edistyneet)

16:45 – 18:15 Milonga. ”Rebote ”-askeleet ja ochot. Erilaisia yhdistelmiä peruskuvioista. (Alkeisjatko – edistyneet)

18:15 – 19:00 Practica. Oppilaat saavat jäädä treenamaan ja voivat kysellä opettajilta jos jäi kysyttävää.

Ilmoittautuminen: https://goo.gl/FrBaAu
Kysymykset: eevis0073@gmail.com

Huom! Paikkoja on rajoitetusti, paritunneille otetaan max.15paria ilmoittautumisjärjestyksessä, etusijalla ovat ne, jotka ilmoittautuvat molempiin päiviin. Voit ilmoittautua myös yksin, mutta workshop -paikkasi vahvistuu vasta kun pari on löytynyt. Siksi kannattaa olla aktiivinen ja etsiä paria tunneilta ja milongoista.

Hinnat:
– LA yksilötekniikka 20€/hlö
– LA molemmat tekniikkatunnit 40€/hlö
– Koko WORKSHOP paketti (6 x 1,5h) + practica 120€/hlö
– Koko päivä LA tai SU 65€/pvä/hlö
– Yksittäiset paritunnit 25€/hlö

Kysy myös yksityistunneista! Yksityistunteja on mahdollisuus ottaa LA-SU aamu, MA-TI (koko päivä).
Hinnat:
70€/h/1opettaja (Jos otat useamman tunnin hinta neuvotellaan erikseen!)
120€/h/ molemmat opettajat

Tervetuloa/Bienvenidos!

In English:

Saturday 18.11.2017
Workshop -program day 1:

13:00 – 14:30 Technique for women / technique for men (separated clases) Work of fundamentals: General recognition of the body, posture, balance, embrace, moments of the steps. (All levels expect total beginners)

14:45 – 16:15 Technique for couples. Walking back and forward keeping the balance and axis in motion. Connection with the floor and the partner. Presence and embrace. (All levels expect total beginners)

16:45 – 18:15 Tango Vals
The recognition of the phrases in vals, circulation and circular movements, giros. (Improver/intermediate)

Sunday 19.11.2017
Workshop program day 2:

13:00 – 14:30 Crosses. Different variations of crosses. Breaking structures.
(Improver/Intermediate)

14:45 – 16:15 Embellishments for couples. Different embellishment for woman, man and both at the same time. Rhythmical combinations of basic steps.
(Improver/intermediate)

16:45 – 18:15 Milonga. Rebounds and Ochos. Different combinations of basic structures. (Improver/intermediate)

18:15 – 19:00 Practica time. Students can practice and make questions.

Registrations: https://goo.gl/FrBaAu
Questions: eevis0073@gmail.com

There is a limited number of places available (15couples) so confirm your place quickly! You can registrate to the workshop without partner, but your registration will be confirmed only when the partner has been found. So be active and search the partner from weekly lessons and milongas.

Prices:
– Sat. women/man technique 20€/person
– Sat. both technique classes 40€/person
– Full WORKSHOP -package (6 x 1,5h) + practica 120€/person
– Full Satuday or Sunday 65€/day/person
– Single lessons 25€/class/person

Ask about private lessons! Private lessons will be available Satuday and Sunday mornings, Monday and Tuesday (whole day).
Prices:
70€/hour/1teacher (In case you want many private lessons, ask about the special deal!)
120€/hour/ both teachers

Welcome/Bienvenidos!

 


 

VIIKKOKURSSIT

Argentiinalainen tango ALKEET

Argentiinalaisen tangon alkeiskurssilla tutustut tangomusiikkiin ja tangolle tyypilliseen liikekieleen, opit tangon tanssimisen perustaidot ja saat valmiudet sosiaalitanssitaitojen kehittämiselle. Kurssi lähtee aivan alkeista ja käytössä on parinvaihto, joten aiempaa tangotaustaa tai omaa paria ei edellytetä. Kurssi sopii myös vasta vähän aikaa tanssineille perusteiden kertaamiseen, oman viennin/seuraamisen kehittämiseen tai pitempään tanssineille vastakkaisen roolin opetteluun. Ilman paria ilmoittautuvat hyväksytään kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä paritasapaino huomioiden. Varusteina luistavat ja jälkiä jättämättömät tanssikengät tai -tossut.

Lisätietoja: tlpajari(at)gmail.com

Argentiinalainen tango EDISTYNEET

Uusi 10x kurssi on tarkoitettu jo pidempään tanssineille, joille tangon perustermistö ja perusliikkeet ovat jo hyvin hallinnassa. Kurssilla keskitytään musikaalisuuteen ja tanssitekniikkaan. Syvennetään tietämystä eri orkestereiden välillä ja miten tunnistaa ne. Tutkitaan miten tanssia ja koristella eri tavoin rytmiseen, melodiseen ja dynaamiseen musikkiin, miten hyödyntää musiikin eri voimakkuuksia/tasoja ja soittimia ja miten ilmentää niitä omassa tanssissa. Palataan myös jo opittuihin perusliikkeisiin ja syvennetään teknistä osaamista ja tehdään näin tanssista helpompaa ja mukavampaa!

Viikkotunnit seuraavasti:

 • Viikko36  (5.9) Alejandro + Eeva-Mari
 • Viikko37  (12.9) Alejandro + Eeva-Mari
 • Viikko38  (19.9) Eeva-Mari
 • Viikko39  (26.9) Alejandro + Eeva-Mari
 • Viikko40  (3.10) Alejandro + Eeva-Mari
 • Viikko41  (10.10) Eeva-Mari
 • Viikko42   EI opetusta
 • Viikko43   EI opetusta
 • Viikko44  (31.10) Alejandro + Eeva-Mari
 • Viikko45  (7.11) Alejandro + Eeva-Mari
 • Viikko46  (14.11) Alejandro + Eeva-Mari
 • Viikko47  (21.11) Alejandro + Eeva-Mari

Lisätietoja: eevis0073(at)gmail.com
Puh: 040-546 8388